Formulari de contacte
Slide
La Xarxa
Transportant confort als clients

La xarxa de calor i fred discorre pels carrers de la ciutat, directament soterrada o bé a galeries de servei. Està formada per quatre canonades paral·leles, dues per a l'aigua calenta (impulsió a 90ºC i tornada a 60ºC) i dues per a l'aigua freda (impulsió a 5,5ºC i tornada a 14ºC) que transporten l'energia des de les Centrals de producció fins a les subestacions o punts d'intercanvi d'energia als edificis dels clients.

La xarxa funciona sota el principi de cabal variable (bombeig en funció de la demanda tèrmica) i volum constant (l'aigua circula en un circuit tancat).
A més de les canalitzacions, la xarxa incorpora múltiples elements tècnics necessaris per al seu bon funcionament i òptima operació, com a punts fixos per al control de dilatacions, vàlvules de seccionament, purgadors entre molts altres.