Formulari de contacte

Guies tècniques per a la connexió d'edificis a Districlima

pdf

Guía Técnica del Cliente Districlima 2022

pdf

Guia Técnica de Circuitos Secundarios

Certificació d'edificis connectats a Districlima

pdf

Distribución de las fuentes de energía primaria en la producción de calor - 2023

pdf

Indicadores medioambientales red urbana de calor y frío de Districlima - 2023

pdf

Consumos de energía primaria - 2023

pdf

Guia per a les certificacions LEED i BREEAM

pdf

Guia de simulació energètica de la connexió a la xarxa Districlima

Material divulgatiu

pdf

Presentació estàndar Districlima

pdf

Guia Básica Redes Calor y Frío

notes de Premsa

pdf

Districlima construirá la tercera planta de generación de frio de alta eficiencia en Barcelona